Til toppen

Mikrobobleutskiller skal monteres i anlegget på varmest mulig sted og der det er lavest mulig trykk. I varmeanlegg er dette vanligvis på tur ut av energikilde og på sugeside av pumpe. Her har en mikrobobleutskiller best arbeidsforhold. Kombinert mikrobobleutskiller og slamutskiller (air and dirt) benyttes ikke i varmeanlegg da disse to funksjonene normalt skal monteres på to forskjellige steder i anlegget.

I kjøleanlegg kan vi benytte en kombinert slam- og mikrobobleutskiller da det varmeste vannet er på retur tilbake til kjølemaskin / kjøleveksler der vi normalt monterer slamutskiller.

Matrisen viser hvilket arbeidsområde (grått felt) som gjelder dersom anlegget er trykksatt ihht NS EN 12828.

I underkant leser du anleggstemperatur. Til venstre leser du maks antall meter statisk høyde du kan ha over en mikrobobleutskiller. Er antall meter høyere enn det du leser her så vil effektiviteten til en mikrobobleutskiller reduseres radikalt.


Zeparo ZUV 25 Microbobleutskiller

ZUV – er en ren microbobleutskiller. Den bør brukes/monteres i anlegget der temperaturen er på det høyeste. Normalt på sugesiden av sirkulasjonspumpen/tur ut fra varmekilde. Dette da trykket er lavest der og temperaturen høyest. Dette for å optimalisere utskilling av gasser i anlegget. Se graf for skille mellom bruk av vaccumavgasser og microbobleutskiller.
24241

Zeparo Zutx 25

ZUTX – Topplufter i 1» med integrert stegeventil for service/utspyling. Brukes i kombinasjon med G-force slamutskiller (gjelder G-force i alle dimensjoner). Dersom denne skal fungere som kombinert slam- og microbobleutskiller. Da denne monteres i samme anslutning som magnet, kan den ikke brukes i kombinasjon med magnet. Hvis det er ønskelig med en kombinert slam/microbobleutskiller med magnet, se Zeparo ZIO fra IMI. Dette er ikke en anbefalt løsning for varmeanlegg, da slamutskiller og microboleutskiller bør monteres på forskjellige steder i et varmeanlegg.
24242

Zeparo ZUT

ZUT – Er en universal topplufter. Bruk så stor dimensjon som mulig, for optimalisering av avgassing. Skal alltid utstyres med stengeventil. Denne skal stenges etter oppstart av anlegget. Se kuleventiler.
vm-zeparo-zut-imi