Skip to main content
Til toppen

Mikrobobleutskiller skal monteres i anlegget på varmest mulig sted og der det er lavest mulig trykk. I varmeanlegg er dette vanligvis på tur ut av energikilde og på sugeside av pumpe. Her har en mikrobobleutskiller best arbeidsforhold. Kombinert mikrobobleutskiller og slamutskiller (air and dirt) benyttes ikke i varmeanlegg da disse to funksjonene normalt skal monteres på to forskjellige steder i anlegget.

I kjøleanlegg kan vi benytte en kombinert slam- og mikrobobleutskiller da det varmeste vannet er på retur tilbake til kjølemaskin / kjøleveksler der vi normalt monterer slamutskiller.

Matrisen viser hvilket arbeidsområde (grått felt) som gjelder dersom anlegget er trykksatt ihht NS EN 12828.

I underkant leser du anleggstemperatur. Til venstre leser du maks antall meter statisk høyde du kan ha over en mikrobobleutskiller. Er antall meter høyere enn det du leser her så vil effektiviteten til en mikrobobleutskiller reduseres radikalt.


IMI ZUV

Benyttes til generell utlufting. Effektivitet er begrenset av statisk høyde (HB) over utskiller. (se diagram i bildegalleriet). I Varmeanlegg installeres denne i hovedstrømmen nærme energikilden. I kjøleanlegg installeres denne i retur tilbake til kjølemaskin / kjøleveksler der temperaturen er høyere. HB = maks statisk høyde over mikrobobleutskiller kontra systemtemperatur på innkoblingspunktet for å sikre effektiv utfelling av mikrobobler.

vm-imi-zuv
Fra:
Zeparo Zutx 25

ZUTX – Topplufter i 1» med integrert stegeventil for service/utspyling. Brukes i kombinasjon med G-force slamutskiller (gjelder G-force i alle dimensjoner). Dersom denne skal fungere som kombinert slam- og microbobleutskiller. Da denne monteres i samme anslutning som magnet, kan den ikke brukes i kombinasjon med magnet. Hvis det er ønskelig med en kombinert slam/microbobleutskiller med magnet, se Zeparo ZIO fra IMI. Dette er ikke en anbefalt løsning for varmeanlegg, da slamutskiller og microboleutskiller bør monteres på forskjellige steder i et varmeanlegg.

24242
IMI ZUT

ZUT – Er en universal topplufter. Bruk så stor dimensjon som mulig, for optimalisering av avgassing. Skal alltid utstyres med stengeventil. Denne skal stenges etter oppstart av anlegget. Se kuleventiler.

vm-imi-zut
Fra:
Zeparo ZUP 10

Benyttes for utlufting under innledende oppfylling. Skal normalt stenges ut etter oppstart og innledende drift av anlegget. Monteres på høydepunkter i systemet.

24288
IMI ZUKM

Kombinert utlufting og slamutfelling. I kjølesystemer anbefales installasjon på retur før kjølemaskin / veksler. Mikrobobleutfelling er kun garantert dersom HB-verdier ikke overskrides. Med integrert magnet for utfelling av magnetitt.

vm-imi-zukm
Fra:
Min side