Skip to main content
Til toppen

Teknisk rom

Våre kategorier innen


Minimumareal avsatt til varmesentral skal beregnes etter formelen: 10 m2 + 1 prosent av BRA, opptil 100 m2.
Takhøyden i rom for varmesentral skal være minimum 2,5 meter.
Fri bredde for alle dører, i transportveien inn til varmesentralen, skal være minimum 1,0 meter.

Teknisk forskrift

Min side