Skip to main content
Til toppen

Vannkvalitet

Våre kategorier innen


Varmeanlegg uten vann av god og riktig væskekvalitet vil ikke fungere optimalt. Dette gjelder vann både med og uten glykol/etanol. Vannet er selve energibæreren i anlegget. Dette får ofte ufortjent lite oppmerksomhet.

Det vil dannes belegg på innsiden av anlegget som følge av partikler, kalk, rust, magnetitt (jernoksid), bakterier og oksygen. Dette vil redusere energioverføringen og effektiviteten i varmeanlegget, samt redusere levetiden på varmeanlegget.

Svart vann er ikke dødt vann, det er farget av magnetitt!

Min side