Skip to main content
Til toppen

Watersafe

Varmasystemer AS fører Wiggo Wahl sine løsninger på automatiske vannstoppeventiler.

Installasjoner i rom uten avløp som skal sikres med automatisk vannstoppeventil:

 

 • Kjøkkenbenk med tilhørende rørtilkoblinger.
 • Oppvaskmaskin med tilhørende rørkoblinger.
 • Vaskemaskin med tilhørende tilkoblinger.
 • Vannfiltre med tilhørende koblinger.
 • Kjøleskap med vanntilkobling og tilhørende vannledninger.
 • Drikkeautomater med tilhørende tilkoblinger.
 • Vannvarmere (beredere) med tilkoblingsrør.
 • Rom uten sluk der fordelerskap for rør-i-rør-system har avløp ut i rommet.
 • Rom uten sluk med sanitærutstyr uten overløp.
 • Skjulte og åpne vannledninger som ikke er sikret med varerør eller plassert i rom med vanntett gulv.
 • Innebygde toalettsisterner.

 

Lekkasje fra rør-i-rør-system ledes til fordelerskap. I fordelerskap der lekkasjevannet ledes ut av vegg men ikke fører til sluk, må det utstyres med lekkasjestopper som stenger av vannet. Dersom det oppstår kondens i skapene settes føleren på utsiden der avløpet renner ut på gulvet.

 

TEK-10 sier;

§13-20. Våtrom og rom med vanninnstallasjoner.

 

a) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

 

b) Følgende skal minst være oppfylt:

a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

 

c) I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.

 

d) Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres.

 

e) Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntregning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstegning av vannet.

 

Visning
Dørbryter

Dørbryter: Nrf.nr. 9815532 Trådløs

9815532
Sensor med batteri

Sensor med batteri: Nrf.nr. 9815531

9815531
Sensor med stikk

Trådløssensor med stikk.

9815499
VIWA Watersafe, dobbel med autotest og alarmsignal

Leveres med følekabel og magnetventiler for varmt og kaldt vann 1/2“ Nrf. nr. 9815538 3/4“ Nrf. nr. 9815539 1“ Nrf. nr. 9815541 For FDV/instalsjon se; https://viggowahl.no/watersafe-fdv.html

vm-viwa-watersafe-dobbel-autotest-alramsignal
Fra:
VIWA Watersafe, enkel med autotest og alarmsignal

Leveres med magnetventil og følekabel 1/2“ Nrf. nr. 9815535 3/4“ Nrf. nr. 9815536 1“ Nrf. nr. 9815537 For FDV/instalasjon; https://viggowahl.no/watersafe-fdv.html

vm-viwa-watersafe-enkel-autotest-alarmsignal
Fra:
VIWA Watersafe, trådløs med autotest og alarmsignal. To sensorer.

Leveres med magnetventil og ekstra følesensor. Kan leveres med opptil 99 sensorer. 1/2” dobbel. Nrf.nr. 9815533 3/4” dobbel Nrf.nr. 9815524 For FDV/instalasjon se; https://viggowahl.no/watersafe-tr%c3%a5dl%c3%b8s-fdv.html

vm-viwa-watersafe-tradlos-autotestalarmsignal
Fra:
VIwa Watersafe, trådløs med autotest og alarmsignal

Leveres med magnetventil og følesensor. Kan leveres med opptil 99 sensorer. 1/2” Nrf. nr. 9815498 3/4” Nrf. nr. 9815526 1” Nrf. nr. 9815525 For FDV/instalasjon se; https://viggowahl.no/watersafe-tr%c3%a5dl%c3%b8s-fdv.html

vm-viwa-watersafe-tradlos-autotest-alarmsignal
Fra:
Villapakke med autotest og alarmsignal 3/4

Inneholder 3/4” magnetventil 1 mottaker med sensorkabel 1 sensor med stikkontakt (kjøkken) 1 sensor med batteri (toalettrom) 1 dørbryter med batteri Nrf.nr. 9815534 Leveres i alle dimensjoner. (1/2” +) Mulighet for oppkobling til alarmsentraler, PC og GSM

9815534
Viwa Watersafe sjaktvarsling uten ventiler og kabler

Vi leverer lekkasjevarslere til sjakter: ta kontakt med oss på 23302430, eller info@varmesystemer.no for mer informasjon.

5648345
Min side