Skip to main content
Til toppen

Vakuumutskiller er den desidert beste måten å fjerne gasser (luft) fra lukkede varme og kjølesystemer. Vakuumutskiller står som en delstrømsenhet og utsetter systemvann for et kraftig undertrykk (vakuum) hvor systemvann og gasser skilles effektivt. Deretter pumpes det behandlede vannet tilbake i systemet. Kriterier for uttak av vakuumutskiller er;

  1. Systemvolum. Sørg for at vakuumutskiller har kapasitet nok til å håndtere systemvolumet i ditt anlegg
  2. Systemtrykk. Sørg for at vakuumutskiller har pumpetrykk nok til å overgå systemrykket der vakuumutskiller er koblet inn i systemet.

De fleste vakuumutskillere kan settes opp med automatisk vannpåfylling. Da vil påfyllingsvann avgasses før det går inn på systemet. Husk at påfylling skal være ihht NS EN 1717.

Matrisen viser hvilket arbeidsområde (grått felt) som gjelder dersom anlegget er trykksatt ihht NS EN 12828.

I underkant leser du anleggstemperatur. Til venstre leser du maks antall meter statisk høyde du kan ha over en mikrobobleutskiller. Er antall meter høyere enn det du leser her så vil effektiviteten til en mikrobobleutskiller reduseres radikalt.


Vento Connect er en syklonbasert vakuumavgassingsenhet for varme-, sol- og kjølesystemer. Løsningen anbefales benyttet I anlegg som krever presisjon, høy ytelse samt kompakt design. BrainCube Connect kontrollpanel tar konnektivitet til et nytt nivå, og muliggjør kommunikasjon med BMS-system og andre BrainCube-enheter samt fjernstyring av trykkvedlikeholdssystemet gjennom sanntidsvisning.

Dette er en syklonbasert vakuumavgassingsenhet fra IMI. Den er utstyrt med 1 pumpe, 2 stk magnetventiler (Vento V), 1 magnetventil og 1 motorventil (Vento VI).Den har tilkobling for vannetterfylling med magnetventil og BrainCube Connect-styring.

Min side