Til toppen

EE-Avfall

RETUR AV EE-AVFALL

Ihht avfallsforskriften § 1 – 1a og 1 -3 Tar vi som forhandler i mot EE-avfall som er husholdningsavfall (§ 1-4). Det skjer vederlagsfritt i butikklokale eller på tilsvarende sted i umiddelbar nærhet av dette. Vi som forhandler skal også ta imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som forhandleren omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.

 

Eksempler på tilsvarende produkter er aerotempere, vifteporter, sirkulasjonspumper og viftekonvektorer.

Vi sørger for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares forsvarlig.